Tổng đài: 19006539

Hotline: 090 789 1479

Đăng ký 4G Viettel

Sim 4G Viettel 05 GB/Ngày, gói 03 tháng

1.075.000₫ 1.125.000₫

Sim 4G Viettel 04 GB/Ngày, gói 06 tháng

1.500.000₫ 1.650.000₫

Sim 4G Viettel 07 GB/Ngày, gói 03 tháng

1.505.000₫ 1.575.000₫

Sim 4G Viettel 05 GB/Ngày, gói 06 tháng

1.850.000₫ 2.050.000₫

Sim 4G Viettel 10 GB/Ngày, gói 03 tháng

2.150.000₫ 2.250.000₫

Sim 4G Viettel 07 GB/Ngày, gói 06 tháng

2.650.000₫ 2.900.000₫

Sim 4G Viettel 04 GB/Ngày, gói 12 tháng

3.250.000₫ 3.600.000₫

Sim 4G Viettel 10 GB/Ngày, gói 06 tháng

3.900.000₫ 4.200.000₫

Sim 4G Viettel 05 GB/Ngày, gói 12 tháng

4.100.000₫ 4.500.000₫

Sim 4G Viettel 07 GB/Ngày, gói 12 tháng

5.700.000₫ 6.300.000₫

Sim 4G Viettel 10 GB/Ngày, gói 12 tháng

8.300.000₫ 9.000.000₫