Tổng đài: 19006539

Hotline: 090 789 1479

Đăng ký 4G Viettel

Sim 4G Viettel 04 GB/Ngày, gói 03 tháng

850.000₫ 900.000₫

Đăng ký 4G Viettel gói I043: Data tốc độ cao 04GB/ngày. Trọn gói 03 tháng chỉ 850.000 VNĐ (2.250đ/GB). Wifi di động phục vụ bạn 24/7, đáp ứng công việc, giải trí.

Sim 4G Viettel 05 GB/Ngày, gói 03 tháng

1.075.000₫ 1.125.000₫

Đăng ký 4G Viettel gói I053: Data tốc độ cao 05 GB/ngày. Trọn gói 03 tháng chỉ 1.075.000 VNĐ (2.389/GB). Wifi di động phục vụ bạn 24/7, đáp ứng công việc, giải trí.

Sim 4G Viettel 04 GB/Ngày, gói 06 tháng

1.500.000₫ 1.650.000₫

Đăng ký 4G Viettel gói I046: Data tốc độ cao 04 GB/ngày. Trọn gói 06 tháng chỉ 1.500.000 (2.083đ/GB). Wifi di động phục vụ bạn 24/7, đáp ứng công việc, giải trí.

Sim 4G Viettel 07 GB/Ngày, gói 03 tháng

1.505.000₫ 1.575.000₫

Đăng ký 4G Viettel gói I073: Data tốc độ cao 07GB/ngày. Trọn gói 03 tháng chỉ 1.505.000 VNĐ (2.389đ/GB). Wifi di động phục vụ bạn 24/7, đáp ứng công việc, giải trí.

Sim 4G Viettel 05 GB/Ngày, gói 06 tháng

1.850.000₫ 2.050.000₫

Đăng ký 4G Viettel gói I056: Data tốc độ cao 05 GB/ngày. Trọn gói 06 tháng chỉ 1.850.000 (2.056đ/GB). Wifi di động phục vụ bạn 24/7, đáp ứng công việc, giải trí.

Sim 4G Viettel 10 GB/Ngày, gói 03 tháng

2.150.000₫ 2.250.000₫

Đăng ký 4G Viettel gói I103: Data tốc độ cao 10 GB/ngày. Trọn gói 03 tháng chỉ 2.150.000 VNĐ (2.389đ/GB). Wifi di động phục vụ bạn 24/7, đáp ứng công việc, giải trí.

Sim 4G Viettel 07 GB/Ngày, gói 06 tháng

2.650.000₫ 2.900.000₫
Mô tả sản phẩm đang được cập nhật ...

Sim 4G Viettel 04 GB/Ngày, gói 12 tháng

3.250.000₫ 3.600.000₫

Đăng ký 4G Viettel gói I0412: Data tốc độ cao 04 GB/ngày. Trọn gói 12 tháng chỉ 3.250.000 (2.256đ/GB). WiFi di động phục vụ bạn 24/7, đáp ứng công việc, giải trí.

Sim 4G Viettel 10 GB/Ngày, gói 06 tháng

3.900.000₫ 4.200.000₫

Đăng ký 4G Viettel gói I106: Data tốc độ cao 10 GB/ngày. Trọn gói 06 tháng chỉ 3.900.000 (2.167đ/GB). WiFi di động phục vụ bạn 24/7, đáp ứng công việc, giải trí.

Sim 4G Viettel 05 GB/Ngày, gói 12 tháng

4.100.000₫ 4.500.000₫

Đăng ký 4G Viettel gói I0512: Data tốc độ cao 05 GB/ngày. Trọn gói 12 tháng chỉ 4.100.000 (2.277đ/GB). WiFi di động phục vụ bạn 24/7, đáp ứng công việc, giải trí.

Sim 4G Viettel 07 GB/Ngày, gói 12 tháng

5.700.000₫ 6.300.000₫

Đăng ký 4G Viettel gói I0712: Data tốc độ cao 07 GB/ngày. Trọn gói 12 tháng chỉ 5.700.000 (2.261đ/GB). WiFi di động phục vụ bạn 24/7, đáp ứng công việc, giải trí.

Sim 4G Viettel 10 GB/Ngày, gói 12 tháng

8.300.000₫ 9.000.000₫

Đăng ký 4G Viettel gói I1012: Data tốc độ cao 10 GB/ngày. Trọn gói 12 tháng chỉ 8.300.000 (2.273đ/GB). WiFi di động phục vụ bạn 24/7, đáp ứng công việc, giải trí.